ID&Trust bizalmi szolgáltatás

Használja bizalmi szolgáltatásunkat, hogy fokozott biztonságú elektronikus aláírással láthassa el elektronikus okiratait!

MIKOR VAN SZÜKSÉG ÍRÁSBELI OKIRATRA?

A Polgári Törvénykönyv szerint a szerződések tartalmát a felek – bizonyos korlátok között – szabadon állapíthatják meg. A szerződést akkor kell írásban megkötni, ha azt a jogszabály rendeli, vagy ha a felek kifejezetten ebben állapodnak meg.

Az írásbeli alakhoz kötött szerződést okiratba kell foglalni. Okirat alatt nemcsak papíralapú, hanem elektronikus okirat is értendő, amely, ha fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel látják el, akkor eleget tesz az írásbeliség kritériumának.

MI AZ A BIZALMI SZOLGÁLTATÁS?

Az elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló, 2016-ban életbe lépett uniós rendelet (eIDAS) több szempontból is kiemelten fontos a digitális identitást alkalmazó szolgáltatók és felhasználók szempontjából. A rendelet egységesíti az elektronikus aláírásról szóló EU-n belüli szabályokat, megkülönböztetve az egyszerű elektronikus aláírást, a fokozott biztonságú elektronikus aláírást és a szigorúbb, minősített elektronikus aláírást.

A fokozott biztonságú elektronikus aláírás akkor felel meg a rendeletben meghatározott követelményeknek, ha

  1. kizárólag az aláíróhoz köthető
  2. alkalmas az aláíró azonosítására
  3. olyan adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat és
  4. olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető.

Az ID&Trust Kft. a vonatkozó jogszabályok alapján nem minősített bizalmi szolgáltatást nyújt fokozott biztonságú elektronikus aláírások létrehozására. Ezáltal partnereink ügyfelei az ügyintézés során személyes jelenlét nélkül, elektronikusan tehetnek írásbeli jognyilatkozatot (pl. szerződés).

AZONNAL ELÉRHETŐ TÁVOLI ÜGYINTÉZÉS

Ha vállalatánál szeretné használni az ID&Trust bizalmi szolgáltatását, akkor regisztráljon a GoodID eÜgyfélszolgálat szolgáltatásra! A GoodID eÜgyfélszolgálat segítségével azonnal elérhető a távoli ügyfél-azonosítás, szerződéskötés és ügyintézés a személyes ügyfélszolgálattal, ügynöki hálózattal rendelkező vagy teljesen online módon üzemelő szolgáltatók számára.

eÜgyfélszolgálat

PANASZKEZELÉS

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy panasza van a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, a ts@idntrust.com email címen jelezze nekünk azt!